Dotační titul
Obecní knihovny
2016-2019


ROZKVETLÉ KNIHOVNY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Strategické dokumenty

„V současné době je význam veřejné knihovny v jejím místním působení, lokálním záběru a místní komunitě. Důraz je kladen na funkci knihovny jako místa setkávání nebo tvůrčího rozvoje. Proto jsou prostory knihovny včetně její atmosféry velmi důležitým činitelem, který má významný potenciál ovlivnit zájem veřejnosti o využívání služeb knihovny.“

— Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2021-2027

Besední koutek, Obecní knihovna Viničné Šumice, okres Brno-venkov, autor fotografie Petr Marek 

Uznatelné položky

Dotační titul Obecní knihovny je výjimečný šíří uznatelných položek:

 • Výpočetní technika
 • Čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, kopírky
 • Softwarové vybavení
 • Mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, osvětlení, zastínění
 • Drobné stavební úpravy
 • Technické a programové vybavení na podporu polytechnického vzdělávání v knihovnách (ozoboti, digitální tiskárny, elektronické stavebnice, elektro laboratoře, interaktivní knihy)
 • Digitalizace historických obecních pramenů, např. staré kroniky, mapy apod. (nově v roce 2020)
 • Statistiky

  Pravidla poskytnutí dotace

  5 let

  udržitelnost v projektu

  do 50 %

  podíl dotace na uznatelných výdajích

  50.000 Kč

  maximální výše dotace na jednu akci

  Příklad realizace

  Obecní knihovna Doubravice nad Svitavou

  „Knihovna v Doubravici nad Svitavou prošla za poslední 4 roky velkou změnou. Postupně byl kompletně obnoven nábytek a výpočetní technika. Byl vytvořen dětský čtenářský koutek a zázemí pro autorské čtení. Knihovnu navštěvují všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Podařilo se nám zrekonstruovat prostory v druhé části podlaží, kde se nachází knihovna. Vznikla tak klubovna, která slouží zájmovým spolkům, včetně knihovny. Jsme na naši knihovnu opravdu pyšní. Příjemné prostředí a vstřícný přístup naší knihovnice, paní Jany Vomelové, jsou tím nejlepším předpokladem pro osobní návštěvu." 

  — Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
  Městys Doubravice nad Svitavou (žadatel v letech 2017-2020) 

  Obecní knihovna Doubravice nad Svitavou po rekonstrukci 

  Původní prostory Obecní knihovny Doubravice nad Svitavou

  Věděli jste, že...

  • Žadatel/obec s nejmenším počtem obyvatel
   obec Blanné, region Znojmo, 75 obyv. (2016)
  • Žadatel/obec s největším počtem obyvatel
   obec Dolní Bojanovice, 2 994 obyv. (2018)
  • Mezi každoročními žadateli v letech 2016-2020 byly z regionu Blansko obce
   Křtěnov, Křtiny, Šošůvka a Velenov,
  • Mezi každoročními žadateli v letech 2016-2020 byla z regionu Brno-venkov obec
   Sentice
  • Mezi každoročními žadateli v letech 2016-2020 byla z regionu Znojmo obec
   Damnice
  • Ocenění Ministerstva kultury ČR Knihovna roku získala
   Knihovna městyse Křtiny v roce 2017 

  © Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně