Obecní knihovna Letonice 

V roce 2018 proběhla rekonstrukce prostor Obecní knihovny Letonice. V rámci rekonstrukce proběhla výmalba všech prostor a dále výměna starých knihovních regálů za nové, čímž byl prostor knihovny rozšířen. Knihovna byla vybavena novým nábytkem, například knihovnickým pultem, sedačkou, nábytkem dětského koutku a také promítacím plátnem.
Rekonstrukcí knihovny, jež proběhla s pomocí dotace JMK, vznikl nově prostor, který je uzpůsoben k pořádání besed, přednášek a jiných kulturních aktivit. V útulných prostorách knihoven probíhá každoročně nejen Pasování na čtenáře, Knižní výzva pro dětské i dospělé čtenáře a Noc s Andersenem, ale také mnoho dalších doprovodných aktivit. Účast na besedách a aktivitách pořádaných knihovnou svědčí o spokojenosti čtenářů s nově rekonstruovanými prostorami a vybavením obecní knihovny.  

Zajímavost: Renovací prostor vzniklo místo vhodné k pořádání tematických výstav. 

Název

Obecní knihovna Letonice

Obec

Letonice

Počet obyvatel

1 377

Okres

Vyškov

Rok realizace

2017-2018, 2020

Interiéry

knihovnice, stolařství Jan Pavézka (výpůjční pult), stolařství Martin Vlach (regály)

Ocenění

Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podpora kulturního a společenského života regionu Vyškov za rok 2017 (uděleno na Slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje) 

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

GODOWSKI, Sarah. Libraries in the 21st Century...: the next 20 years?. Designing Libraries [online]. London: Bisset Adams [cit. 2022-02-20].

Library Space: a planning resource for librarians [online]. Massachusetts: Massachusetts Board of Library Commissioners, Massachusetts Board of Library Commissioners [cit. 2022-02-20].

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Designed with Mobirise - Click now