O výstavě

(RE)VIZE KNIHOVEN 21. STOLETÍ

Kdy: 1.3.-30.4.2022
Kde: budova MZK


Výstava je koncipována též jako putovní a pro její zapůjčení se mohou zájemci obrátit na A. Jílkovou (anna.jilkova@mzk.cz).


Stáhněte si doprovodnou brožuru k putovní výstavě a informační letáky k zapůjčení výstavy - část "(re)vize knihoven 21. století" a část "Dotační titul Obecní knihovny".

O výstavě

Výstava prostoupí celou budovu MZK. V galerii v přízemí představí architektonicky zajímavé novostavby a rekonstrukce českých knihoven v letech 2015 až 2020. V dalších patrech pak budou k vidění rekonstrukce jihomoravských knihoven realizované z dotačního titulu Obecní knihovny v letech 2016 až 2019. Návštěvníci se také budou moci seznámit s historií výstavby Moravské zemské knihovny a prohlédnout si návrhy knihoven studentů Fakulty architektury VUT v Brně včetně trojrozměrných modelů.

„Cílem výstavy je ukázat architektonickou proměnu prostor českých knihoven, která souvisí s proměnou role veřejných knihoven, které se stávají místem setkávání, tvůrčího rozvoje, komunitního života a stávají se tak nedílnou součástí života obce. Proto jsou prostory knihovny včetně její atmosféry velmi důležitým činitelem. Podpora výstavby, rekonstrukci a vybavování knihoven jako komunitních, kulturních a vzdělávacích center je také jedním z klíčových cílů nové Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027," uvádí k výstavě její spoluautorka Lenka Dostálová z Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK, v rámci jehož činnosti celý výstavní projekt vznikl.

Výstava funguje také v elektronické podobě a je dostupná na adrese https://architektura.knihovny.cz.  Za její online verzi zodpovídá portál Knihovny.cz.

Náhled panelů fyzické výstavy

Prohlédněte si, jak vypadá fyzická verze výstavy (re)vize knihovny 21. století

Podívejte se na fotografie z chystání výstavy a vernisáže v Moravské zemské knihovně dne 1.3.2020. Autorem fotografií je Pavel Němec.

1

Zodpovědnost za výstavu

Autorka: Lenka Dostálová
Námět: Tomáš Kubíček

Produkce: Martina Šmídtová
Grafika: Antonín Šimek, Anna Jílková

2

Online verze

Technická realizace: Alena Paulusová, Martin Krčál
Grafika webu: Martin Krčál
Webové korektury: Iva Zadražilová

Moravská zemská knihovna v Brně
Portál Knihovny.cz

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně