Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven MZK

Pomáháme budovat lepší knihovny

O metodickém centru

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven bylo zřízeno s podporou Ministerstva kultury ČR v roce 2018 jako součást Moravské zemské knihovny v Brně v návaznosti na Státní kulturní politiku na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017–2020. Východiskem pro jeho činnost byl také Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR, který realizoval Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s MZK v Brně a NIPOS v roce 2016.

Vznik metodického centra byl motivován současnými potřebami veřejných knihoven, které se od forem tradiční práce se čtenáři stále více soustřeďují na poskytování širokého spektra služeb a programů podporujících jejich komunitní funkci a přispívajících k naplňování jejich demokratického poslání spolu s formováním občanské společnosti.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven poskytuje:
rady a tipy, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách;
informace k financování (vypsané dotační tituly a granty) rekonstrukcí knihoven a obnovy knihovnického mobiliáře;
kontakty na ověřené výrobce a dodavatele knihovnického nábytku a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven;
odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy;
metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven;
příklady dobré praxe nových či rekonstruovaných knihoven včetně bohaté fotogalerie.

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně