Místní knihovna Kořenec

Rekonstrukce Místní knihovny Kořenec probíhala za podpory dotace JMK celkem ve 3 etapách v letech 2016–2018. Knihovna se nyní nachází v zadních prostorách mateřské školy, prostor byl přepažen, čímž vzniklo oddělení pro dospělé a oddělení pro děti. V oddělení pro dospělé se nachází výpůjční pult, v oddělení pro děti bylo vybudováno čtecí pódium.
S podporou dotace JMK byla knihovna vybavena knihovními regály, kobercem, stolem a židlí, skříněmi, projekčním plátnem a knihovničkou na kolečkách. V rámci rekonstrukce knihovny vzniklo nově také technické zázemí pro ukládání výtvarnického materiálu. V knihovně tak může probíhat např. kurz keramiky. Neméně důležitou součástí rekonstrukce byla celková výmalba prostor, která dodala knihovně na útulnosti.
Modernizací a rozšířením prostoru knihovny vznikl dostatek prostoru pro společná setkávání, ale také pro pořádání autorských čtení a dalších kulturních aktivit. Změna prostoru knihovny se stala impulsem pro rozvoj aktivit v obci pořádaných nejen knihovnou, ale také ve spolupráci s obcí. 

Zajímavost: Nápaditá polička na knižní novinky zakrývající nevzhledné trubky. 

Název

Místní knihovna Kořenec

Obec

Kořenec

Počet obyvatel

359

Okres

Blansko

Rok realizace

2016-2018

Výmalba interiéru

Martina Oujezská

Ocenění

Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podpora kulturního a společenského života regionu Blansko za rok 2017 (uděleno na Slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje)
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019 

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

VOS, Aat. How to create a relevant public space. Rotterdam: NAI010 Publishers, [2017]. ISBN 978-94-6208-351-6. 

WILLINGHAM, Theresa, Chuck STEPHENS, Steve WILLINGHAM a Jeroen DE BOER. Library makerspaces: the complete guide. Lanham: Rowman & Littlefield, [2018]. ISBN 978-1-4422-7740-3. 

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

This web page was built with Mobirise themes