Obecní knihovna Viničné Šumice 

S podporou dotace JMK byla v roce 2016 v obci Viničné Šumice vybudována víceúčelová budova, jejíž součástí je také nová obecní knihovna. V nově vzniklém prostoru sídlí vedle knihovny také Sbor dobrovolných hasičů Viničné Šumice a obecní zaměstnanci s technikou a vybavením.
Za podpory dotací JMK v letech 2018 a 2019 byla knihovna vybavena dataprojektorem s příslušenstvím včetně promítacího plátna, dále dvěma tiskárnami a počítači. Do oken byly nainstalovány žaluzie a prostor byl vybaven několika novými kusy nábytku. Dominantou knihovny je knihovnický pult zdobený v popředí velkoplošnou leteckou fotografií obce. Regály a ostatní vybavení knihovny byly vyrobeny na zakázku dle projektu Ing. Jany Havlíkové.
Výstavba a modernizace knihovny vedla ke zvýšení atraktivity místa, návštěvnosti a zájmu občanů o knihovnické služby. V knihovně je prezentováno také dění v obci a v celém Jihomoravském kraji. 

Zajímavost: Dominantou prostoru je knihovnický pult s velkoformátovou leteckou fotografií obce Viničné Šumice. 

Název

Obecní knihovna Viničné Šumice

Obec

Viničné Šumice

Počet obyvatel

1 354

Okres

Brno-venkov

Rok realizace

2016, 2018-2019

Architektka/designérka

Ing. Jana Havlíková

Ocenění

Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podpora kulturního a společenského života regionu Brno-venkov za rok 2017 (uděleno na Slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje) 

Rozšiřte si obzory

MILLER, Rebecca T. a Barbara A. GENCO, ed. Better library design: ideas from Library journal. Lanham: Rowman & Littlefield, [2016]. ISBN 978-1-4422-3960-9. 

MOORE, David R. a Eric C. SHOAF. Planning optimal library spaces: principles, processes, and practices. Lanham: Rowman & Littlefield, [2018]. ISBN 978-1-5381-0940-3. 

MUNRO, Karen. Tactical urbanism for librarians: quick, low-cost ways to make big changes. Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2017. ISBN 978-0-8389-1558-5. 

Umístění knihovny

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Start a website - More