Místní knihovna Hrubá Vrbka

Místní knihovna Hrubá Vrbka sídlí v podkroví budovy obecního úřadu. V roce 2017 prošla knihovna celkovou rekonstrukcí. Nově nakoupené a vyměněné knižní regály umožnily rozdělení prostoru knihovny na oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež.
S podporou dotace JMK byly do knihovny pořízeny mimo jiné i knižní regály. Místnost knihovny byla nápaditě a hravě vymalována, byly zakoupeny nové stoly a židle. V roce 2018 byla knihovna vybavena technikou, která slouží široké veřejnosti. Z prostředků dotace JMK byl do knihovny pořízen sedací pytel a podsedáky, které společně vytvářejí útulný dětský koutek.
Rekonstrukce prostor knihovny vedla ke zlepšení kulturního prostředí knihovny, vznikl tak prostor, kde je možné pořádat kulturní aktivity pro děti i dospělé. Renovace knihovny vedla také ke zvýšení počtu registrovaných čtenářů. 

Zajímavost: Hravé a nápadité vymalování stěn knihovny, rozdělení dětského oddělení a oddělení pro dospělé knihovními regály. 

Název

Místní knihovna Hrubá Vrbka

Obec

Hrubá Vrbka

Počet obyvatel

631

Okres

Hodonín

Rok realizace

2017-2018

Interiéry

společné rozhodnutí pana starosty a bývalé paní knihovnice

Ocenění

Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podpora kulturního a společenského života regionu Vyškov za rok 2017 (uděleno na Slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje) 

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

KHER KAW, Jon, Hyunji LEE a Sameh WAHBA. The hidden wealth of cities: creating, financing, and managing public spaces. Washington: World Bank Group, [2020]. ISBN 9781464814495. 

GUTSCHE, Betha, Liz MORRIS a Theresa STROISCH. Transforming Library Spaces for Community Engagement [online]. Ohio: OCLC Online Computer Library Center, 2014 [cit. 2022-02-20]. ISBN 1-55653-481-7 & 978-1-55653-481-2.

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

How to design a site - Check it out