Krajská knihovna Vysočiny

 Po více než 125 letech sídlí knihovna v budově, která byla postavena přímo pro ni. Stavba nové budovy trvala přesně dva roky. Původní prostory knihovny v historické budově byly kapacitně dlouhodobě nevyhovující a jakékoliv úpravy v interiéru byly obtížné. Původní návrh nové knihovny vytvořil Ateliér 02 (tým architekta Milana Stejskala: Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková), následně projekt dokončila firma Artprojekt Jihlava (architekt Petr Holub). Nová třípodlažní budova knihovny plní funkci otevřeného místa s vstřícným a přívětivým prostředím. Vzhled budovy knihovny je citlivě řešen v souladu s okolním prostředím. Unikátním prvkem knihovny je opláštění budovy, které je tvořeno systémem zelené fasády, která tlumí hluk, v létě chladí, v zimě ohřívá a zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu zachytáváním okolního prachu. Dominantou vstupního prostoru jsou vysoké dřevěné schody, doplněné stěnou z živých květin a určené k posezení. Zaujme i amfiteátr, umožňující aktivity typu autorská čtení, scénická a divadelní představení. Dalším významným bodem je centrální výpůjční pult, v jehož blízkosti jsou umístěny šatní skříňky. V přízemí se také nachází multifunkční sál o rozloze 120 m² a kavárna. Součástí podlaží je také oddělení pro děti a mládež. Ve druhém podlaží je čítárna, oddělení pro dospělé, studovna a zvuková knihovna. Studijní místa zajišťují akusticky oddělené uzamykatelné boxy, tzv. tiché studovny. Ve vybraných regálech jsou zabudovány dotykové obrazovky s informačním systémem. Ve druhém patře se nachází koutek věnovaný malíři Janu Zrzavému, který v Havlíčkově Brodě strávil studentská léta. V plášti knihovny je zabudován selfcheck a pro větší komfort jsou uživatelům k dispozici šatní skříňky. Na střeše budovy je čtenářům k dispozici letní čítárna s výhledem do okolí.

Název

Krajská knihovna Vysočiny

Město

Havlíčkův Brod

Počet obyvatel

23 153

Kraj

Vysočina

Rok realizace

2020

Architekt

původní návrh Ateliér 02, Ing. arch. M. Stejskal; projekt dokončil Artprojekt Jihlava, s. r. o., Ing. arch. P. Holub 

Financování

rozpočet kraje

Mobirise

Rozšiřte si obzory

HINES, Samantha a Kathryn Moore CROWE, ed. The future of library space. Bingley: Emerald, 2017. Advances in library administration and organization. ISBN 978-1-78635-270-5. 

JOHANNSEN, Carl Gustav. Users, technology, and library design: from clients to participants and data sources. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing, [2019]. ISBN 978-613-9-46153-0. 

KHER KAW, Jon, Hyunji LEE a Sameh WAHBA. The hidden wealth of cities: creating, financing, and managing public spaces. Washington: World Bank Group, [2020]. ISBN 978-1-4648-1449-5. 

Umístění knihovny

  1. Krajská knihovna Vysočiny. [Havlíčkův Brod]: Krajská knihovna Vysočiny, 2020. ISBN 978-80-907506-4-7.
  2. FIALOVÁ, Jana. Krajská knihovna Vysočiny - po 125 letech konečně ve svém. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2020, 72(12), 458-461 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/184
  3. FIALOVÁ, Jana. Nová budova Krajské knihovny Vysočiny. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(2) [cit. 2022-02-15]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/nova-budova-krajske-knihovny-vysociny
  4. Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny. KKvysociny.cz: Krajská knihovna Vysočiny [online]. 20.3. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.kkvysociny.cz/stavba-nove-budovy-krajske-knihovny-vysociny/

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Website was designed with Mobirise