Veselské kulturní centrum

Od roku 2012 je knihovna součástí Veselského kulturního centra. Nová podoba městské knihovny byla zrealizována v roce 2017 během zásadní rekonstrukce interiéru kulturního domu, díky které došlo ke ztrojnásobení užitkových prostor knihovny s variabilním občasným využíváním bočních lóží hlavního sálu a horního vestibulu. V prostoru knihovny byla odstraněna většina příček a v současnosti je rozdělení tvořeno žaluziovými roletovými dveřmi, akustickými oponami nebo skleněnými velkoplošnými pojízdnými stěnami. Knihovně náleží celé patro, které je zároveň multifunkčním prostorem, jenž je využíván k plesům či jiným večerním akcím. Z centrálního vestibulu s hlavním pultem a knihovním ochozem se vstupuje do tří hlavních prostor: dvou sekcí oddělení pro dospělé čtenáře a do oddělení pro děti s místností pro dospívající. Oddělení pro dospělé získalo kromě centrálního vestibulu s výpůjčním pultem a skleněným ochozem také klidová čtenářská zákoutí s pohodlným sedacím nábytkem. Části s knihovními regály doplňuje sedací nábytek – čtenářská zákoutí, křesla ušáky, pohovky a menší křesílka. Relaxační prostory tvoří cca 20 % plochy knihovny. V dětském oddělení byla zbudována atypická zákoutí pro relaxaci. Pro malé děti je vytvořen pokojíček s hračkami, pro teenagery zvláštní místnost s PC, sedacími vaky a komiksy. Čtvrtina užitkové plochy knihovny s vazbou na centrální sál se využívá pro občasné večerní kulturní akce, především plesy, koncerty nebo divadelní představení. V těchto prostorách jsou vystavené knihy umístěny na atypickém mobilním nábytku (pojízdné kontejnery nebo stojany) a při akcích jsou přesunuty mezi regály. Interiér dotváří hravý a vtipný grafický orientační systém, postavený na jednoduchých kresebných symbolech, který odlehčuje základní barevnou kompozici. Nově je čtenářům k dispozici selfcheck, bibliobox a pro lepší komfort je knihovna vybavena klimatizací.

Název

Veselské kulturní centrum, z.ú.

Město

Veselí nad Moravou

Počet obyvatel

11 059

Kraj

Jihomoravský

Rok realizace

2017–2018

Architekt

Ing. arch. Ivo Ondračka

Financování

rozpočet města

Foto: Petr Omelka

Umístění knihovny

  1. Rekonstrukce městské knihovny v Kulturním domě ve Veselí nad Moravou. Ondracka.cz [online]. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: http://www.ondracka.cz/2019/05/25/rekonstrukce-mestske-knihovny-v-kulturnim-dome-ve-veseli-nad-moravou/
  2. MLADĚJOVSKÁ, Petra a Ivo ONDRAČKA. Závan inspirace ze Severu. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2020, 72(7), 286-288 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/180
  3. DRDLOVÁ, Anna a Hana NAGYOVÁ. Reportáž ze studijní cesty - Městská knihovna Veselí nad Moravou a Mestská knižnica mesta Piešťany. Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2019, (3). ISSN 1213-8231. Dostupné také z: http://kzv.kkvysociny.cz/?p=2733

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Build a site - Find more