SVKUL, Vědecká pobočka 

Pobočka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem sídlí v jedné z nejreprezentativnějších vil regionu již od roku 1948. Budova knihovny byla postavena v letech 1913–1915 jako rodinná vila a patřila mezi jedny z nejvýstavnějších domů v centru města. Palácovou vilu si nechal postavit významný ústecký textilní podnikatel Carl Hermann Wolfrum (1872–1956) podle návrhu německého architekta Ernsta Rentsche. Vzhled domu zásadně ovlivnila dostavba nového křídla knihovny, které vzniklo na místě původní komponované zahrady. Po roce 1990 se ukázalo, že budova je majetkem města, zatímco zřizovatelem knihovny bylo Ministerstvo kultury, resp. Ústecký kraj, takže nebylo možné budovu rekonstruovat investicemi zřizovatele. Její stav se přitom dlouholetým užíváním návštěvníky knihovny a zaměstnanci zhoršoval. Teprve v roce 2015 se podařilo převést budovu do majetku Ústeckého kraje, a tak se mohlo začít s rekonstrukcí. Samotná rekonstrukce byla nutná z důvodu havarijního stavu, ve kterém se budova nacházela především kvůli zanedbané údržbě. Cílem rekonstrukce byla citlivá obnova celého objektu se současnou adaptací pro potřeby provozu knihovny související s proměnou jejích služeb. 

Zajímavost: Wolfrumové patřili k vážené podnikatelské rodině v Ústí nad Labem. Zakladatel podnikatelského rodu Carl Georg Wolfrum (1813–1888) pocházel z protestantského prostředí v německém Hofu. Vypracoval se z nuzných poměrů na jednoho z nejvýznamnějších ústeckých podnikatelů. V Ústí nad Labem založil barvírnu látek, kde roku 1851 spustil první parní kotel ve městě. Kromě textilního průmyslu působil i v železniční dopravě, těžbě uhlí a vynikl i v záležitostech společenského a politického života. Jeho syn Carl Hermann Wolfrum (1872–1956) převzal továrnu na jemné vlněné látky s mechanickou tkalcovnou, úpravnou a barvírnou, která byla známá po celé Evropě. Nezapomínal na kulturní a sociální potřeby svých zaměstnanců. Postavil účelné obytné domy, zřídil závodní nemocenskou pokladnu, hřiště a opatrovnu pro kojence.

Název

SVKUL, Vědecká pobočka

Město

Ústí nad Labem

Počet obyvatel

92 716

Kraj

Ústecký

Rok realizace

2019

Architektonická realizace

Ateliér AVN, s. r. o.

Financování

IROP

Umístění knihovny

  1. Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. IROP.cz: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/rekonstrukce-vily-velka-hradebni-c-p-49-severo
  2. Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna. IROP.cz: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/depozitar-svk-usti-nad-labem-evropska-knihovna
  3. Rekonstrukce historické vily pro potřeby vědecké knihovny. Atelier-avn.eu [online]. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: http://www.atelier-avn.eu/detail/realization/43

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Web page was built with Mobirise