Městská knihovna Šlapanice

Nová budova knihovny byla postavena na místě bývalého bistra, které bylo před započetím stavby odstraněno. V jedné části se nachází kavárna a restaurace, ve druhé části ve dvou patrech potom městská knihovna. Flexibilně lze celý objekt propojit buď s kavárnou a restaurací nebo s prostorem knihovny, případně může být využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Název

Městská knihovna Šlapanice

Město

Šlapanice

Počet obyvatel

7 517

Kraj

Jihomoravský

Rok realizace

2021

Architekt

ARCHIX, s. r. o., Ing. arch. Milan Podroužek

Financování

rozpočet města

Umístění knihovny

  1. BUDOVY – KNIHOVNA/KAVÁRNA V PARKU: "Dům v parku." Projekty Města Šlapanice [online]. Aktualizováno dne 08. 11. 2021 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://projekty.slapanice.cz/budovy/knihovna-kavarna-v-parku/
  2. VÉRTEŠI, Martin. Starostka Šlapanic Trněná otevřela novou knihovnu. Starostové a nezávislí [online]. 12. 11. 2021 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/starostka-slapanic-trnena-otevrela-novou-knihovnu

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

The web page was created with Mobirise templates