Městská knihovna Písek

Městská knihovna je umístěna v bývalé základní škole J. A. Komenského, která se nachází v historickém centru města. Při návrhu knihovny vycházel Ing. arch. J. Svoboda z historického charakteru města a z původního vzhledu budovy. Empírová stavba sloužila až do roku 2002 školním a vzdělávacím účelům. Vzhledem k tomu, že je objekt historickou památkou, dohlíželi na jeho úpravu památkáři. Fasáda zůstala původní, došlo jen k opravám jejích jednotlivých prvků. Veškeré veřejně přístupné prostory maximálně využívají původní členění školního objektu, který se ukázal být díky své historii mimořádně vhodný pro knihovnu. Jednou z největších a nejviditelnějších změn je pobytový dvůr knihovny, který se člení na tři hlavní části: relaxační zahradu, místo pro venkovní scénu a terasu. Dvůr je uzavřen novou, částečně prosklenou přístavbou, kde se nachází knihovní sklady, knihařská dílna, technické prostory a kanceláře. Fasáda knihovny s více než šedesáti různě uspořádanými okny připomíná knihy umístěné v polici. Součástí knihovny je multifunkční vzdělávací sál s kapacitou 110 míst k sezení, s foyer a vlastním zázemím, učebny pro skupinovou i individuální výuku, polytechnická, jazyková a digitální učebna i řemeslná dílna s výukovou kuchyňkou. V podkrovních prostorách je umístěna astronomická pozorovatelna s teleskopem o průměru 300 mm. Na střeše je situována výuková terasa s geologickým parkem.
V každém oddělení jsou čtenářská a studijní místa navázaná na přilehlá okna. Nové prostory knihovny mají mnoho atypických interiérových prvků, například originální svítidla, typový sedací nábytek barevně odlišený dle jednotlivých oddělení. Zajímavé jsou obklady stěn chodby dětského oddělení, které jsou poskládány z 11 111 barevných pastelek s možností jejich zapůjčení. Dětské oddělení se skluzavkou svojí výmalbou připomíná vodní svět, což podtrhují i dvě akvária zabudovaná do stěn. Dominantou jsou knihovní regály kruhového tvaru. Netradiční řešení interiéru bylo zvoleno pro oddělení technické literatury, jehož stěna je obložená základními deskami počítačů. Na podlahy chodeb ve stávající části byla použita ručně vyráběná dlažba z Tchajwanu. Součástí knihovny je také Oddělení centra vzdělávání a příjemná kavárna s venkovním posezením.  

Název

Městská knihovna Písek

Město

Písek

Počet obyvatel

30 279

Kraj

Jihočeský

Rok realizace

2019

Architekt

Ing. arch. Jan Svoboda, Studio A.B.S., spol. s r. o.

Financování

IROP, rozpočet města

Ocenění

Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podpora kulturního a společenského života regionu Brno-venkov za rok 2017 (uděleno na Slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje) 

Zajímavost: Samotná školní budova byla projektována a postavena v pozdně empírovém stylu. Autorem plánů byl Julius Spiess, pověřený městský stavitel. Budova má z Alšova náměstí dva hlavní vchody s masivními dřevěnými dveřmi, která nesou znaky města Písku. V přízemí nad prostředním oknem je umístěna pamětní deska ke 300. výročí narození Jana Amose Komenského, odhalená v roce 1892. Uprostřed budovy, v místě pod střechou, se nachází masivní atika se znakem města a letopočtem vzniku budovy. Nad atikou se klene stupňovitý štít se sochami atributů vědeckých oborů: křivule, rýsovadlo s podložkou, globus, dalekohled, kniha a patka dórského sloupu. Uprostřed štítu je ještě vyobrazen včelí úl se včelami a ozubené kolo. Součástí štítu jsou i dva nápisy: „Pojď sem, synu, uč se moudrým býti“ a „Zdárné mládeže vychování, šťastná národa budoucnost“, které upomínají, že v budově sídlila vzdělávací instituce. Všechny atributy zastřešuje postava Ježíše Krista, která stojí na vrcholku štítu, a je tak nejvyšším prvkem celé budovy. Při těchto očišťujících zásazích byly v průběhu roku 2017 objeveny unikátní malby z 19. století (síť sloupů s korintskými hlavicemi a na stropě celoplošná šablonová výzdoba z ruky.). Jde o nejmonumentálnější historizující malby zámeckého typu, které jsou v Písku dostupné. Malby jsou součástí původní slavnostní auly, ve které dne 2. září 1888 večeřel císař František Josef I. při své návštěvě Písku.


Podívejte se na film Knihovna v pohybu o stěhování ze staré budovy do nové a na video vytvořené z virtuální prohlídky knihovny.

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

DEYRUP, Marta Mestrovic, ed. Creating the high-functioning library space: expert advice from librarians, architects, and designers. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, [2017]. ISBN 978-1-4408-4058-6. 

DOUCETT, Elisabeth. 100+ ideas to inspire smart spaces and creative places. Chicago: ALA Editions, 2020. Instant impact for your library. ISBN 978-0-8389-4718-0. 

FAILLA, Luigi. Du livre à la ville: la bibliothèque comme espace public. Genève: MētisPresses, [2017]. vuesDensemble Essais. ISBN 978-2-940563-21-0. 

  1. DUB, Roman. Využívaný veřejný prostor města (Městská knihovna Písek). Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2020, 72(4), 152-156 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3088
  2. Výroční zpráva za rok 2019: Městská knihovna Písek. Písek, 2020. Dostupné také z: https://www.knih-pi.cz/wp-content/uploads/2020/08/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2019.pdf
  3. ČINÁTLOVÁ, Štěpánka. Nové prostory Městské knihovny Písek aneb Knihovna v pohybu. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 2 [cit. 2022-02-15]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/602
  4. PROCHÁZKA, Aleš. Zánik Základní školy J. A. Komenského v Písku [online]. České Budějovice, 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://theses.cz/id/d22ggv/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
  5. JANNOVÁ, Petra. Městská knihovna Písek - nové Centrum celoživotního vzdělávání. Konstrukce: odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství [online]. 2019, 18(2), 23-25 [cit. 2022-02-15]. ISSN 1213-8762. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/http://www.konstrukce.cz/clanek/mestska-knihovna-pisek-nove-centrum-celozivotniho-vzdelavani/
  6. KOLÁŘOVÁ, Libuše. V bývalé škole byly objeveny malby z 19. století. Piseckydenik.cz [online]. 9.10. 2017 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://pisecky.denik.cz/kultura_region/v-byvale-skole-byly-objeveny-malby-z-19-stoleti-20171009.html
  7. DUB, Roman. Projekt nové budovy Městské knihovny Písek - strategie a taktika. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2017, 69(2), 47-51 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/18
  8. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK, ALŠOVO NÁM. Č. P. 75 – 77. Cka.cz: Česká komora architektů [online]. [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/mestska-knihovna-pisek-alsovo-nam-c-p-75-2013-77

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

How to start your own website - Check it