Krajská knihovna v Pardubicích – Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku 

Knihovní centrum u Vokolků tvoří tři historické objekty, které patří k tzv. Příhrádku, jedné z nejstarších částí Pardubic. Návštěvníkům je k dispozici literární muzeum, hudební oddělení se stylovou poslechovou místností, veřejná čítárna s terasou, ale také živé místo s jedinečným geniem loci. Specialitou je vybudování odborné badatelny s ojedinělým fondem dokumentů z oblasti kosmonautiky a astronomie. V sousední budově se nachází výstavní a muzejní část. Nyní jsou zde vystaveny historické tisky z 15. a 16. století zapůjčené z Regionálního muzea v Chrudimi a dále zde probíhá výstava věnovaná literárním osobnostem Pardubického kraje, která prezentuje řadu zajímavých dokumentů z majetku paměťových institucí, převážně ze sbírek Východočeského muzea Pardubice. Slavnostního otevření se zúčastnil i Vít Vokolek, potomek slavné rodiny Vokolků.

Název

Krajská knihovna v Pardubicích – Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku

Město

Pardubice

Počet obyvatel

90 458

Kraj

Pardubický

Rok realizace

2020

Architekt

Ing. Petr Rohlíček, INRECO, s. r. o.

Financování

IROP prostřednictvím ITI, Pardubický kraj, státní rozpočet

"Budovy patřily Národnímu památkovému ústavu, který je nevyužíval a pouze tu prováděl nejnutnější údržbu. Naštěstí se nám na začátku roku 2016 podařilo dohodnout o jejich bezúplatném převodu z majetku státu do majetku kraje. Prvního března 2016 jsme tak mohli předat klíče krajské knihovně, která měla už dva roky připravený záměr na jejich možné využití.“ Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Zajímavost: Vznik Příhrádku se datuje od začátku 16. století, kdy se stal součástí rozšířeného opevnění pardubického zámku a vytvořil přirozenou spojnici s městem. Objekty, které se zde nacházejí, sloužily původně k ubytování čeledi a úředníků; byly zde dílny kováře a koláře, masné krámy, vězení a konírny. Celé území prošlo několika přestavbami, nejprve po požáru města a následně po obléhání Švédy. V minulém století byly objekty využívány jako skladové či kancelářské prostory a byty.
Umělecká rodina Vokolků patřila mezi významné tiskařské rody. V knihovním centru jsou instalovány historické artefakty z Vokolkovy tiskárny, které se podařilo zachránit při ničení a konfiskaci tiskárny v Jindřišské ulici v Pardubicích komunisty. Tiskařský lis z roku 1859, původní kasu s písmeny a řezačku se sešívačkou tehdy převezl pod pláštíkem tmy do pardubického muzea na zámku Vlastimil Vokolek, člen pardubického Musejního spolku. 

Umístění knihovny

  1. Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku. Krajská knihovna v Pardubicích [online]. 26.06.2020 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://kkpce.cz/cs/aktuality/2020/knihovni-centrum-u-vokolku-na-prihradku/

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Created with Mobirise - More here