Obecní knihovna Otnice

Obecní knihovna se nachází v přízemí budovy nové radnice. Jedním z důvodů rekonstrukce knihovny bylo vytvoření chybějícího komunitního centra obce. V návrhu dispozičních úprav, který byl konzultován s Metodickým centrem pro výstavbu a rekonstrukce knihoven, byl kladen důraz na variabilitu, které bylo dosaženo systémem závěsů, elegantně oddělujících jednotlivé části, a mobilními regály. Ty umožňují zcela uvolnit centrální část. V rámci místnosti je k dispozici koutek s počítačem i možnost klidného usednutí na několika místech – v křesle s lampou, v polstrované nice nebo na taburetech. Samozřejmostí je dětská zóna s kobercem pro nejmenší. Návštěvníci knihovny mají také větší komfort při výběru knih, neboť nová svítidla je možné přizpůsobit intenzitě denního světla. Díky variabilnímu dispozičnímu řešení lze prostory knihovny využít pro volnočasová setkání, akce s promítáním na plátně nebo různé workshopy. Dominantou je tapeta se jmény českých i zahraničních spisovatelů a spisovatelek, která je umístěna na čelní stěně nad regály. Díky závěsům vzniká navíc i reprezentativní prostor např. volební místnosti. Před vchodem do knihovny je umístěna sdílená knihovna, ve které jsou uloženy vyřazené knihy nebo knižní dary určené k volnému rozebrání. Rekonstrukce knihovny mohla být realizována především díky vedení obce, které velkou mírou podporuje aktivity místní knihovny a na její rozvoj přispívá nemalými prostředky.

ZAJÍMAVOST: Otnice na Vyškovsku se staly teprve třináctým místem v České republice, které obdrželo titul Fairtradová obec.  

Název

Obecní knihovna Otnice

Obec

Otnice

Počet obyvatel

1 470

Kraj

Jihomoravský

Rok realizace

2020

Architekt

Ateliér RAAN, s. r. o

Financování

rozpočet obce

Umístění knihovny

  1. BUBLOVÁ, Jitka a Zuzana SLOUPOVÁ. Knihovna v Otnicích získala novou tvář. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2021, 73(3), 113-115 [cit. 2022-02-14]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/187

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Website was designed with Mobirise