Mělnické kulturní centrum - městská knihovna

Městská knihovna sídlila od roku 1981 v pseudogotické vile Karola, která byla primárně postavena pro bydlení. Z důvodu nevyhovujících prostor byl pro knihovnu zrekonstruován objekt bývalého domu služeb, který se nachází v centru města. Jde o budovu z konce osmdesátých let, jejíž skeletový konstrukční systém po vybourání příček poskytl rozsáhlý spojitý prostor, který nejen že dobře vyhovuje požadavkům současným, ale disponuje i patřičnou variabilitou pro provoz knihovny v budoucnosti. Celý provoz se odehrává na jedné úrovni 2. nadzemního podlaží a knihovna má k dispozici velký a otevřený prostor s centrálním pultem. Na první pohled lze rozpoznat, která část je určena dětem a která dospělým čtenářům. Kromě toho má knihovna k dispozici malý sál, vybavený audiovizuální technikou, a Klub, jehož místnost slouží pro výuku, kreativní i další zájmovou činnost.
Vila Karola je neogotická vila ze třetí třetiny 19. století, jež sestává ze dvou jednotně pojatých objektů. Stavbu si nechal postavit mělnický okresní tajemník František Vinkler podle projektu arch. Aloise Filcíka. Nejprve byl v roce 1876 postaven dům čp. 41 a o deset let později i druhý s čp. 40. Oba propojené domy pojmenoval stavebník po své manželce Karolině. 

Název

Mělnické kulturní centrum - městská knihovna

Město

Mělník

Počet obyvatel

19 448

Kraj

Středočeský

Rok realizace

2020

Architekt

Ing. arch. Tomáš Hořava

Financování

rozpočet města

Zajímavost: Samotná školní budova byla projektována a postavena v pozdně empírovém stylu. Autorem plánů byl Julius Spiess, pověřený městský stavitel. Budova má z Alšova náměstí dva hlavní vchody s masivními dřevěnými dveřmi, která nesou znaky města Písku. V přízemí nad prostředním oknem je umístěna pamětní deska ke 300. výročí narození Jana Amose Komenského, odhalená v roce 1892. Uprostřed budovy, v místě pod střechou, se nachází masivní atika se znakem města a letopočtem vzniku budovy. Nad atikou se klene stupňovitý štít se sochami atributů vědeckých oborů: křivule, rýsovadlo s podložkou, globus, dalekohled, kniha a patka dórského sloupu. Uprostřed štítu je ještě vyobrazen včelí úl se včelami a ozubené kolo. Součástí štítu jsou i dva nápisy: „Pojď sem, synu, uč se moudrým býti“ a „Zdárné mládeže vychování, šťastná národa budoucnost“, které upomínají, že v budově sídlila vzdělávací instituce. Všechny atributy zastřešuje postava Ježíše Krista, která stojí na vrcholku štítu, a je tak nejvyšším prvkem celé budovy. Při těchto očišťujících zásazích byly v průběhu roku 2017 objeveny unikátní malby z 19. století (síť sloupů s korintskými hlavicemi a na stropě je realizována celoplošná šablonová výzdoba z ruky.). Jde o nejmonumentálnější historizující malby zámeckého typu, které jsou v Písku dostupné. Malby jsou součástí původní slavnostní auly, ve které dne 2. září 1888 večeřel císař František Josef I. při své návštěvě Písku. (převzato z https://theses.cz/id/d22ggv/PROCHZKA_Ale._Znik_Zkladn_koly_J._A._Komenskho_v_Psku._es.pd).

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

GRIFFEY, Jason, ed. Library spaces and smart buildings: technology, metrics, and iterative design. Chicago: ALA TechSource, [2018]. Library technology reports : expert guides to library systems and services. ISBN 978-0-8389-1610-0. 

HAUKE, Petra, Karen LATIMER a Robert NIESS, ed. New libraries in old buildings: creative reuse. Berlin: De Gruyter Saur, [2021]. IFLA publications. ISBN 978-3-11-067951-9

HILLE, R. Thomas. The new public library: design innovation for the twenty-first century. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, [2019]. ISBN 978-113-832-673-6. 

  1. LUMPEOVÁ, Hana. Městská knihovna Mělník nově v Domě služeb. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 3/4 [cit. 2022-02-15]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/812
  2. LUMPEOVÁ, Hana. Městská knihovna Mělník ve zrekonstruovaných prostorách Domu služeb. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2021, 73(2), 72-73 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/186

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně