Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pobočka Malenovice

V současné budově, která nyní prošla kompletní rekonstrukcí, sídlí obvodní knihovna od roku 1995. Kvůli zefektivnění provozu knihovny byla provedena menší přístavba skladu knih a díky nové rampě má objekt bezbariérový přístup. Hlavním prostorem objektu je nyní víceúčelový sál s kuchyňkou, umožňující variabilní uspořádání. Kromě nového víceúčelového sálu prostory funkčně rozšiřuje terasa přiléhající k objektu. Novou dominantu interiéru knihovny tvoří multifunkční stupňovité pódium, které poskytuje dostatek prostoru pro odpočinek, pohodu při čtení a pořádání přednášek. Součástí je nově také bibliobox. V budově sídlí kromě knihovny také klub seniorů a kancelář místní části Malenovice.

Název

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pobočka Jižní Svahy

Město

Zlín

Počet obyvatel

74 835

Kraj

Zlínský

Rok realizace

2020–2021

Architekt a designérka

Ing. arch. Jan Přehnal a Gabriela Goldová

Financování

rozpočet města

„Interiér je vybaven několika mobilními regály, které umožní podle potřeby rozšířit prostor pro konání komunitních akcí. Oblíbená část knihovny, vyhrazená pro čtení denního tisku a časopisů, je nově vybavena pohodlným sedacím nábytkem.“ Jana Tomancová, vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje

„Městská část Malenovice v roce 2021 oslavila 700 let od první písemné zmínky. Nová knihovna a celý zrekonstruovaný objekt na Mlýnské ulici jsou tak vlastně dárkem města k tomuto úctyhodnému jubileu. Místní pobočky knihovny vnímám jako velmi důležitou službu, sám jsem do jedné z nich jako školák chodíval a přečetl díky tomu desítky knih.“ Pavel Stojar, náměstek primátora

Zajímavost: První zmínka o Malenovicích se objevuje v roce 1321, tehdy pod názvem „Malehnawicz“. V polovině 14. století byly Malenovice povýšeny na městečko. V letech 1375–1406 vlastnil Malenovice markrabě Jošt Lucemburský. Dne 11. srpna 1470 tábořil u Malenovic český král Jiří z Poděbrad při tažení proti uherskému králi Matyáši Korvínovi. Místní jméno bylo odvozeno od osobního jména Malen a jeho význam byl „Malenovi lidé“. Malenovice byly až do průmyslového rozvoje regionu ve 20. století významnějším spádovým centrem než Otrokovice nebo Zlín. K městu Zlín byly připojeny 1. ledna 1949.

Mobirise

Umístění knihovny

  1. OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE PO ROČNÍ REKONSTRUKCI OPĚT OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY ČTENÁŘŮM. Zlínský kraj [online]. 6. 10. 2021 [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://www.kr-zlinsky.cz/obvodni-knihovna-malenovice-po-rocni-rekonstrukci-opet-otevira-sve-brany-ctenarum-fotogalerie-1396.html
  2. NOSKOVÁ, Kateřina. Rekonstrukce skončila. Knihovna v Malenovicích je po roce opět připravena na čtenáře [online]. 4. 10. 2021 [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://zlin.cz/zpravy/rekonstrukce-skoncila-knihovna-v-malenovicich-je-po-roce-opet-pripravena-na-ctenare/
  3. Malenovice (Zlín). Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malenovice_(Zl%C3%ADn)

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

This site was built with Mobirise