Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rekonstrukce vnitřních prostor knihovny byla provedena z důvodu již nevyhovujícího technického stavu budovy, která byla postavena v letech 1997–2000. Nově v knihovně vznikly vestavěné tiché studovny a ve volných výběrech bylo instalováno LED osvětlení, které se automaticky přizpůsobuje intenzitě denního světla. Proběhla také výměna koberců a ve všech patrech bylo zrekonstruováno sociální zázemí. Do depozitáře vzácných tisků byla zavedena klimatizace. Moderní LED tabule na fasádě budovy formou videí, obrázků nebo barevného textu informují o akcích knihovny.
Moderní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci, takzvaná „Stavba smíření“, vyrostla na místě synagogy vypálené nacisty. Ve své době byla v Česku jedinečnou institucí, srovnatelnou s nejmodernějšími knihovními domy světa. Záštitu nad stavbou knihovny převzal v roce 1995 prezident Václav Havel a Roman Herzog (tehdejší prezident Spolkové republiky Německo). Knihovně se říká „Stavba smíření“, protože se nachází v česko-německo-polském příhraničí, v místě, kde se spojuje židovská, německá a česká tradice. Budova knihovny je navržena jako velkorysý flexibilní prostor, který lze přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Univerzální prostor knihovny je strukturován vzájemně propojenými palubami, vymezen válcovým obalem střechy a pláštěm z průsvitných a průhledných skel a umístěn na hmotné podnoži depozitářů a krytých parkovišť. Umístění knihovny v horním centru města navazuje na urbanistickou koncepci řazení významných městských budov, jakými jsou radnice, divadlo, knihovna a hospodářská fakulta, na paralelní osu horního centra města. Průčelí knihovny, kterému vévodí mediální stěna (se dvěma vloženými displeji), je obráceno od prostoru malého náměstí, ze kterého se vstupuje do knihovny a do židovského kulturního centra s modlitebnou. Před knihovnou je od roku 2016 umístěna Lavička Václava Havla 

Název

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Město

Liberec

Počet obyvatel

104 163

Kraj

Liberecký

Rok realizace

2019

Architekt

Ing. arch. Radim Kousal 

Financování

IROP

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

KROSKI, Ellyssa, ed. Makerspaces in practice: successful models for implementation. Chicago: ALA Editions, 2021. ISBN 978-0-8389-4805-7. 

KURKA, Ladislav. Architektura knihoven [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011 [cit. 2021-4-28]. ISBN 978-80-85851-20-5. 

LUSHINGTON, Nolan, Wolfgang RUDORF, Liliane WONG, et al. Libraries: a design manual. Basel: Birkhäuser, [2018]. ISBN 978-3-0346-0826-8. 

  1. KONVALINKOVÁ, Blanka. Co přinesla Krajské vědecké knihovně v Liberci tříměsíční rekonstrukce?. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 3 [cit. 2022-02-15]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/ node/630
  2. Nově zrekonstruovaná liberecká knihovna se znovu otevřela čtenářům. Co je nového?. Český rozhlas [online]. 3.9. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://liberec.rozhlas.cz/nove-zrekonstruovana-liberecka-knihovna-se-znovu-otevrela-ctenarum-co-je-noveho-8048059
  3. Stavba smíření - knihovna Liberec: Bau der Versöhnung - Bibliothek Liberec = The reconciliation building - library Liberec. V Liberci: Státní vědecká knihovna v Liberci, c2000. ISBN 80-85874-13-x.

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně