Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rekonstrukce vnitřních prostor knihovny byla provedena z důvodu již nevyhovujícího technického stavu budovy, která byla postavena v letech 1997–2000. Nově v knihovně vznikly vestavěné tiché studovny a ve volných výběrech bylo instalováno LED osvětlení, které se automaticky přizpůsobuje intenzitě denního světla. Proběhla také výměna koberců a ve všech patrech bylo zrekonstruováno sociální zázemí. Do depozitáře vzácných tisků byla zavedena klimatizace. Moderní LED tabule na fasádě budovy formou videí, obrázků nebo barevného textu informují o akcích knihovny.
Moderní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci, takzvaná „Stavba smíření“, vyrostla na místě synagogy vypálené nacisty. Ve své době byla v Česku jedinečnou institucí, srovnatelnou s nejmodernějšími knihovními domy světa. Záštitu nad stavbou knihovny převzal v roce 1995 prezident Václav Havel a Roman Herzog (tehdejší prezident Spolkové republiky Německo). Knihovně se říká „Stavba smíření“, protože se nachází v česko-německo-polském příhraničí, v místě, kde se spojuje židovská, německá a česká tradice. Budova knihovny je navržena jako velkorysý flexibilní prostor, který lze přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Univerzální prostor knihovny je strukturován vzájemně propojenými palubami, vymezen válcovým obalem střechy a pláštěm z průsvitných a průhledných skel a umístěn na hmotné podnoži depozitářů a krytých parkovišť. Umístění knihovny v horním centru města navazuje na urbanistickou koncepci řazení významných městských budov, jakými jsou radnice, divadlo, knihovna a hospodářská fakulta, na paralelní osu horního centra města. Průčelí knihovny, kterému vévodí mediální stěna (se dvěma vloženými displeji), je obráceno od prostoru malého náměstí, ze kterého se vstupuje do knihovny a do židovského kulturního centra s modlitebnou. Před knihovnou je od roku 2016 umístěna Lavička Václava Havla 

Název

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Město

Liberec

Počet obyvatel

104 163

Kraj

Liberecký

Rok realizace

2019

Architekt

Ing. arch. Radim Kousal 

Financování

IROP

Mobirise

Umístění knihovny

Rozšiřte si obzory

KROSKI, Ellyssa, ed. Makerspaces in practice: successful models for implementation. Chicago: ALA Editions, 2021. ISBN 978-0-8389-4805-7. 

KURKA, Ladislav. Architektura knihoven [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011 [cit. 2021-4-28]. ISBN 978-80-85851-20-5. 

LUSHINGTON, Nolan, Wolfgang RUDORF, Liliane WONG, et al. Libraries: a design manual. Basel: Birkhäuser, [2018]. ISBN 978-3-0346-0826-8. 

  1. KONVALINKOVÁ, Blanka. Co přinesla Krajské vědecké knihovně v Liberci tříměsíční rekonstrukce?. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 3 [cit. 2022-02-15]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/ node/630
  2. Nově zrekonstruovaná liberecká knihovna se znovu otevřela čtenářům. Co je nového?. Český rozhlas [online]. 3.9. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://liberec.rozhlas.cz/nove-zrekonstruovana-liberecka-knihovna-se-znovu-otevrela-ctenarum-co-je-noveho-8048059
  3. Stavba smíření - knihovna Liberec: Bau der Versöhnung - Bibliothek Liberec = The reconciliation building - library Liberec. V Liberci: Státní vědecká knihovna v Liberci, c2000. ISBN 80-85874-13-x.

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Built with Mobirise free templates