Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v České republice. Knihovna byla založena 1. února 1921 a u jejího zrodu stál brněnský básník, novinář, dramatik a režisér Jiří Mahen, který se tak stal prvním brněnským knihovníkem. Od roku 1950 sídlí v barokním Schrattenbachově paláci v centru města. Ústřední knihovna má detašovaná pracoviště v Kleinově paláci (IN-centrum) a v Masarykově čtvrti (Mahenův památník). Po celém městě Brně se dále nachází 32 poboček. V letech 1998–2001 proběhla v centrále knihovny rekonstrukce a modernizace, v roce 2014 prošla dostavbou a reorganizací.

Štýřice

Jednopatrová pobočka je součástí nového bytového komplexu, jehož architektonickým konceptem je podpora sousedského soužití. V přízemí se nachází oddělení pro dospělé, studovna a přednáškový sál, v 1. patře je dětské oddělení s herním koutkem. Součástí knihovny je malá expozice archeologických nálezů, které byly objeveny v rámci výstavby komplexu, a venkovní terasa.
„Projekt bytového komplexu je založen na samostatných domácnostech a společně sdíleném prostoru ve formě atrií s horizontálními a vertikálními zahradami, lávkami, pavlačemi, které svým prostorem, vybavením a formálním ztvárněním vybízí k různým svobodným aktivitám a posezením s přáteli,“ uvedl architekt Martin Rudiš. 

Městská část

Štýřice

Počet obyvatel

8 600

Rok realizace

2020

Architekt

RUDIŠ-RUDIŠ architektonická kancelář, v. o. s.

Zajímavost: Výzkum z roku 2014 doložil osídlení ze starší doby železné a doby laténské. Potvrdilo se i osídlení prostoru v 11. a 12. století. Do přelomu 13. a 14. století stával v prostoru dnešní křižovatky ulic Vojtova a Vídeňská kostel sv. Václava, který byl v roce 1794 zbořen. Přilehlý hřbitov byl však i nadále používán a v roce 1866 byl rozšířen do prostoru nynější plochy bytového komplexu. V rámci výzkumu bylo odkryto přibližně 740 hrobových jam. Hřbitov byl zrušen roku 1883 a nahrazen dnešním Ústředním hřbitovem. Ze hřbitova byl vytvořen park, který byl před 1. světovou válkou narušen výstavbou dnešní Vojtovy ulice. Prostor staveniště sloužil od 30. let 20. století jako zázemí autobusové vozovny Dopravního podniku města Brna.

"Na Křižovatce"

Knihovna Na Křižovatce je od roku 2012 výukovým centrem pro studenty Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity (KISK), kdy KISK ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena přetvořila bývalou pobočku pro praktickou výuku. Knihovna funguje jako běžná pobočka a její provoz zajišťují studenti. Praxe v knihovně jsou dobrovolné a jsou nabízeny v rámci praktických předmětů katedry. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu byla pobočka v roce 2017 přihlášena do prvního ročníku projektu „Dáme na vás“, v rámci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. Brno se tak stalo prvním statutárním městem v České republice, které zavedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni. Projekt „Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna“ byl podpořen 2 miliony Kč. Během let 2019–2020 prošla pobočka komplexní rekonstrukcí.

Městská část

Brno-střed

Počet obyvatel

64 316

Rok realizace

2020

Architekt

Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Arch. Alena Všetečková

Financování

Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna 

„Neutěšená podoba prostor knihovny Křižovatka nás vedla k úvahám, jak situaci změnit. Moji studenti přišli s návrhem podání projektu do prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Nápad mě zaujal, jelikož to byl druh experimentu, který na Křižovatku patří. Podpořilo ho také vedení Knihovny Jiřího Mahena a Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které knihovnu provozují. Z výsledné realizace jsem nadšený. Společné úsilí stálo za to a studenti knihovnictví nyní mohou ‚experimentovat‘ a zkoušet nové postupy v důstojných prostorách,“ M. Krčál, mentor studentského projektu 

Foto: Pavel Němec

Mobirise

Horní Heršpice

Pobočka sídlí v kulturním domě, který prošel celkovou rekonstrukcí, díky níž získala knihovna větší prostory. Součástí knihovny je předzahrádka se zahradním nábytkem. I když patří pobočka k těm nejmenším v automatizované síti, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií.

Městská část

Horní Heršpice

Počet obyvatel

2 046

Rok realizace

2020

Architektka

Ing. arch. Soňa Lahodová

Financování

město Brno a MČ Brno-jih

Mahenův památník

Architektonický návrh rekonstrukce pobočky byl zpracován v duchu původní podoby vily. V přízemí (dříve obývací pokoj, jídelna a kuchyň) se nachází výpůjční pult a oddělení pro dospělé. Místnosti dominuje busta Jiřího Mahena od českého sochaře, malíře a řezbáře Josefa Kubíčka. Ve vedlejší místnosti (dříve pokoj Marie Haselmannové, sestry Karly Mahenové) se nachází čítárna s dětskou literaturou. V prvním patře je umístěna expozice připomínající osobnost Jiřího Mahena a také jeho pracovna s dochovaným původním nábytkem. Nově upravené půdní prostory jsou určeny pro pořádání společenských a kulturních akcí.
Mahenův památník byl vybudován jako trvalá připomínka osobnosti Jiřího Mahena v souladu s odkazem paní Karly Mahenové, vdovy po Mahenovi. Ve vile v Masarykově čtvrti bydlel až do své tragické smrti. Zařízení vily má autentickou podobu, je vybaven mobiliářem typickým pro byt intelektuála 30. let, který pochází z dílny Ing. arch. Jana Vaňka. Na zdech jsou zavěšeny obrazy moderních českých malířů, z nichž jednu část památníku věnoval Mahenův synovec pan Oldřich Haselmann a další část dlouhodobě zapůjčilo Moravské zemské muzeum. V přilehlé zahradě každoročně vykvétá Mahenova pivoňka. Jméno Jiřího Mahena nese v Brně také Mahenovo divadlo, Klub přátel Mahenovy činohry, Mahenův rybářský spolek nebo Společnost Jiřího Mahena.  

Městská část

Brno-střed

Počet obyvatel

64 316

Rok realizace

2019

Architekt

Architekti Tihelka-Starycha

Financování

město Brno – MČ Brno-střed

Bystrc

V rámci komplexní rekonstrukce s novými dispozičními úpravami získala tato pobočka nové prostory – přednáškový sál, čítárnu se studovnou a s relaxační zónou. Dětské oddělení oživují malé herní labyrinty pro děti i klidná zákoutí k posezení. Zastřešením vnitřního atria světlíkem vznikl atypický prosvětlovací prvek. Pobočka byla vybavena moderními technologiemi – interaktivní tabulí a dotykovým stolem s výukovou aplikací o knihovně a Bystrci.

Městská část

Bystrc

Počet obyvatel

24 218

Rok realizace

2018

Architektka

POParch, s. r. o.

Financování

město Brno – MČ Bystrc

Husovice

Pobočka knihovny se nachází v objektu bývalé kotelny, který prošel kompletní rekonstrukcí. Knihovna sídlí vedle Kulturního střediska Omega. Pro akce knihovny lze využít přilehlý vnitřní dvůr s venkovním pódiem.

Městská část

Husovice

Počet obyvatel

6 638

Rok realizace

2018

Designér

Ing. Marcel Kopuletý

Financování

město Brno – MČ Brno-sever

Medlánky

Společenské centrum Sýpka bylo zbudováno v 90. letech 20. století v rámci rekonstrukce Panského dvora z bývalé sýpky. Panský dvůr je přízemní barokní budova, ještě v roce 1935 s krásnými vyklenutými okenními mřížemi, která byla do podoby známé z historických fotografií dostavěna v letech 1765–1766. Rekonstrukce proběhla v několika etapách. V roce 2005 proběhla přestavba přízemní části budovy, tzv. bývalé konírny, na zasedací a reprezentační místnosti úřadu městské části, nyní známé jako Konírna. Jeden z bočních traktů byl přebudován na restauraci a penzion Na Kytnerce. V přední části objektu, tzv. vazárně, byly vybudovány šperkařské dílny.

Městská část

Medlánky

Počet obyvatel

5 898

Rok realizace

2017

Financování

město Brno – MČ Medlánky

Ocenění

TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje

  1. ŠEDIVÁ, Alena. Mahenka stále se rozrůstající a inovující. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2020, 34(4) [cit. 2022-02-15]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/mahenka-stale-se-rozrustajici-inovujici
  2. NIVNICKÁ, Libuše. Knihovna pro město – ostrov lidskosti. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(1) [cit. 2022-02-15]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovna-pro-mesto-ostrov-lidskosti
  3. IKAROS, redakce a KUNCOVÁ, Jana. Knihovna Jiřího Mahena v Brně otevírá po roční rekonstrukci pobočku v Bystrci. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 3 [cit. 2022-02-15]. urn:nbn:cz:ik-18263. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18263
  4. BUDÍNSKÝ, Adam a Jana SKLÁDANÁ. Knihovna Na Křižovatce za první křižovatkou. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2018, 70(2), 59-61 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/32
  5. ONDRUŠKOVÁ, Šárka. Knihovna v Medlánkách. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2021, 73(7), 292-293 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/191
  6. Knihovna Jiřího Mahena [online]. 2022. Dostupné z: https://www.kjm.cz
  7. Mahenova vila v Brně se po rekonstrukci otevřela veřejnosti. Archiweb.cz [online]. 14.3. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/news/mahenova-vila-v-brne-se-po-rekonstrukci-otevrela-verejnosti
  8. Knihovna na křižovatce se dočkala rekonstrukce díky Dáme na vás. Brno.cz [online]. 2.6. 2021 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/knihovna-na-krizovatce-se-dockala-rekonstrukce-diky-dame-na-vas

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Page was built with Mobirise site themes