Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pobočka Jižní Svahy

Obvodní knihovna Jižní Svahy, největší pobočka krajské knihovny, sídlí od roku 1981 v centru sídliště v prvním segmentu. Objekt, který knihovna využívá, byl za uplynulých 40 let několikrát opravován, ale většinou se jednalo o opravy reagující na mimořádné situace (záplavy, zatečení, vloupání) nebo o dílčí rekonstrukce (výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce skladu). Až nyní se komplexní rekonstrukce dočkaly vnitřní prostory oddělení pro dospělé čtenáře v přízemí knihovny. Nový, funkční interiér knihovny reaguje na současné trendy, a není tedy pouze „půjčovnou knih“, ale také příjemným místem vybízejícím k relaxaci, setkávání nebo ke studiu. Příjemnou atmosféru nových prostor podtrhují fotografické tapety Zlína vytvořené ze snímků fotografa Josefa Řezníčka.

Název

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pobočka Jižní Svahy

Město

Zlín

Počet obyvatel

74 835

Kraj

Zlínský

Rok realizace

2020–2021

Designérka

Gabriela Goldová

Financování

rozpočet města

„Tento nový interiér nám umožní variabilní využití knihovny nejen jako půjčovny knih a časopisů, ale také jako prostoru pro pořádní kulturních a vzdělávacích akcí, které mohly být v minulosti pořádány jen v suterénu knihovny a pouze pro děti.“ (Kateřina Sobotíková, vedoucí obvodních knihoven

„Věříme, že v budoucnu dojde i na rekonstrukci prostor dětského oddělení, které by si důstojnější interiér také zasloužilo. Toto oddělení je skutečně hojně využíváno především dětmi ze sousední školy, mateřských škol a také ze strany široké veřejnosti.“ Jana Tomancová, vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje

ZAJÍMAVOST: Jižní Svahy jsou největším zlínským sídlištěm, ve kterém žije okolo 30 000 obyvatel, tj. téměř polovina populace města. Sídliště patří mezi ojedinělý fenomén v kontextu doby svého vzniku. Je postaveno na svazích „Na Stráních“ severně nad městem. První návrhy na jeho výstavbu se objevily již roku 1921, realizace jeho první etapy však probíhala až v letech 1970–1980. Na urbanisticko-architektonické řešení bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém zvítězil návrh architektů Šebestiána Zeliny a Jiřího Gřegorčíka. První etapa sídliště se skládá převážně z montovaných domů „bodového“ a „chodbového“ provedení. Domy chodbového provedení jsou většinou vystavěny ve tvaru půlobdélníku (L). Nad těmito bloky se nacházejí parkoviště, zeleň a dětská hřiště. Druhá etapa sídliště se skládá z montovaných domů bodového provedení a domů deskových, které jsou vystavěny do obdélníkových, částečně uzavřených bloků. Uvnitř těchto bloků jsou většinou umístěna dětská hřiště, zeleň atd. Jednou z dominant sídliště je kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (postavený v letech 2000–2003).

Mobirise
Foto: Josef Řezníček

Umístění knihovny

  1. Obvodní knihovna Jižní Svahy byla po rekonstrukci slavnostně otevřena. Zlínský kraj [online]. 13. 4. 2021 [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://www.kr-zlinsky.cz/obvodni-knihovna-jizni-svahy-byla-po-rekonstrukci-slavnostne-otevrena-fotogalerie-1305.html
  2. Ocenění v soutěži Knihovna roku 2020 putuje i do Jaroměřic a do Poličky… Pardubice živě [online]. 27/11/2020 [cit. 2022-01-06]. Dostupné z: https://www.pardubicezive.eu/oceneni-v-soutezi-knihovna-roku-2020-putuje-i-do-jaromeric/
  3. Ocenění v soutěži Knihovna roku 2020 putuje i do Jaroměřic a do Poličky… Pardubice živě [online]. 27/11/2020 [cit. 2022-01-06]. Dostupné z: https://www.pardubicezive.eu/oceneni-v-soutezi-knihovna-roku-2020-putuje-i-do-jaromeric/

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Made with Mobirise website themes