Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 

Městská knihovna Boženy Němcové byla v roce 2020 přemístěna do zrekonstruovaných prostor bývalého pivovaru. V roce 2012 byla uspořádána mezinárodní architektonická soutěž na návrh přestavby původního pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum. Jedním ze dvou vítězů byl ateliér Mepro, který byl pověřen celkovou přípravou akce a vybrán jako generální projektant. Nové prostory knihovny se nachází ve dvou podlažích, každé o rozloze téměř 500 m². V prvním patře se nachází oddělení pro dospělé, kde je i čítárna, studovna a část vzdělávacího centra – počítačová a studijní učebna a učebna polytechniky. Ve druhém patře nalezneme oddělení pro děti a mládež s prostorem pro besedy a druhou část vzdělávacího centra, kde je umístěna jazyková učebna a sekce polytechniky pro děti. V budově jsou také depozitáře vybavené pojezdovými regály, které pojmou téměř polovinu fondu. Ke knihovně patří i přednáškový sál pro 100 osob, který se nachází v jižním křídle. Součástí objektu bývalého pivovaru je galerie, komunitní centrum, taneční sál, klub a minipivovar.

Název

Městská knihovna Boženy Němcové

Město

Domažlice

Počet obyvatel

11 243

Kraj

Plzeňský

Rok realizace

2020

Architekt

Mepro, s. r. o.

Financování

rozpočet města, IROP

Web

www.mekbn.cz 

Ocenění

Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Zajímavost: Pivovar byl založen v roce 1341, pivo se ale v Domažlicích vařilo již dříve. V 16. století se v písemných zprávách uvádí již šest pivovarů. Domažlický pivovar byl postaven v poslední dekádě 19. století. Tehdejší pražská firma Novák a Jahn dokončila v roce 1892 varnu a o čtyři roky později i sladovnu. Díky dalšímu rozmachu pivovarnictví byly po přelomu století dostavěny ještě sklepy a kotelna. Pivovar se skládá ze dvou hlavních křídel a centrální části – hvozdu. Byly opraveny a rehabilitovány historické fasády obou původních křídel i hvozdu a doplněny o soudobé prvky.

Mobirise
  1. SCHIROVÁ, Lenka. KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna 21. století – Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. Červen 2021 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3386
  2. Historie pivovaru v Domažlicích. Domažlice: oficiální stránky města [online]. [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.domazlice.eu/mestsky-pivovar-domazlice/historie-pivovaru-/
  3. STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020 - REKONSTRUKCE PIVOVARU V DOMAŽLICÍCH. Mepro s.r.o. [online]. [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: http://www.mepro-atelier.cz/projekty/rekonstrukce-pivovaru-v-domazlicich/

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Created with Mobirise page builder