Městská knihovna Františky Plamínkové v Černošicích

Výstavba nové knihovny byla spojena s komplexní rekonstrukcí činžovní vily Tišnovských z roku 1929. K budově nové radnice byla přistavěna dvě nová moderní křídla: knihovna a pošta s městskou policií. Městská knihovna je pojmenována po české političce, novinářce a organizátorce československého a mezinárodního ženského hnutí Františce Plamínkové, která v Černošicích krátce žila a v závěru svého života zde zanechala viditelnou stopu. Architektonický návrh celé budovy s přístavbou spojuje historického ducha místa s moderními jednoduchými prvky interiéru, který v detailech připomíná kontext staré budovy. Důležitým hlediskem pro vnitřní řešení bylo, aby byl interiér autentický, a každý, kdo se v něm pohybuje, jasně věděl, že je v Černošicích, které mají svoji historii, současný kulturní život a žije zde řada umělecky nadaných lidí. S pomocí místních fotografů, Letopiseckou společností a fotografickým oborem černošické Základní umělecké školy byly vytvořeny různé umělecké akcenty vlastního interiéru. Dominantním interiérovým prvkem je koláž z fotografií významných černošických osobností: V. Heckela, F. Plamínkové, V. Čáslavské aj. V letních měsících mohou návštěvníci využít přilehlou venkovní terasu.

Název

Městská knihovna Františky Plamínkové

Město

Černošice

Počet obyvatel

6 849

Kraj

Středočeský

Rok realizace

2019

Architektka

Ing. arch. Anna Lacová

Financování

rozpočet města

Foto: Petr Kubín

Umístění knihovny

  1. ŠILHÁNKOVÁ, Irena. Městská knihovna v Černošicích v novém. Bulletin SKIP. 2020, 29(1). ISSN 1213-5828. Dostupné také z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/717
  2. Nová budova radnice města Černošice. Interierroku.cz [online]. 2020 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://www.interierroku.cz/cs/nova-budova-radnice-mesta-cernosice/
  3. ŠILHÁNKOVÁ, Irena. V černošické knihovně i přes omezení přibývá čtenářů. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2021, 73(5), 196-197 [cit. 2022-02-15]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/189
  4. CERQUEIROVÁ, Andrea. Žil jsem ve vile Františky Plamínkové, vzpomíná černošický lékař. Nasregion.cz [online]. 4.9. 2019 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: https://nasregion.cz/zil-jsem-ve-vile-frantisky-plaminkove-vzpomina-cernosicky-lekar-125288/

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

Made with Mobirise web page theme