(re)VIZE knihoven
v 21. století:

prostor-funkce-příležitost

Výstava mapuje vybrané zajímavé novostavby a rekonstrukce knihoven v letech 2015–2020. Knihovny v krátkém čase prošly řadou změn. Dříve byly místem, kam si člověk chodil vyhledávat informace či půjčit knihu. Dnes se navíc transformují do aktivních kulturních center svých obcí a stávají se důležitou součástí celoživotního vzdělávání. Proto je důležitou funkcí dnešní veřejné knihovny poskytnout místo pro setkávání, ke sdílení znalostí a zkušeností, a přispívat tím k rozvoji občanské společnosti. Jen díky tomu se knihovny stávají „životním prostorem s lokální identitou“ a knihovníci a knihovnice pak skutečnými správci komunitního života.

Nově výstavu nabízíme k vlastnímu vytištění. V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Lenka Dostálová, email: dostalova@mzk.cz . Výstava je k dispozici v těchto formátech: A1; A2; A3; B1; B2. Příslušné soubory Vám budou zaslány přes web Úschovna.cz.

Výstava je koncipována též jako putovní a pro její zapůjčení se mohou zájemci obrátit na A. Jílkovou (anna.jilkova@mzk.cz).

Videa o architektuře knihoven

Pro online verzi výstavy jsme pro vás natočili sérií rozhovorů s architekty, starosty a knihovníky o podobě a fungování knihoven v 21. století.

Mobirise
Příběh

Historie výstavby Moravské zemské knihovny

1808-2023

© Copyright 2022 Moravská zemská knihovna v Brně

This website was made with Mobirise template